Sofbuild представя
Urban Model.
Офис сграда в центъра на София
14 етажа с офиси, магазини
и подземен паркинг.