Sofbuild

Едно желание и 5 сетива,

преобръщат пространството и времето. Щом има място за толкова отживелици, със сигурност има малко време за небивали места. Места, на които преоткриваме себе си.

Нов блупринт,

начална позиция, гледна точка за нашата субективност. Нима светът за теб и мен е еднакъв?
Заслужава си да помислиш.

Ние мислим и тогава строим.

Софбилд.